Święto Ikony Matki Bożej Poczajowskiej

Poczajowska Ikona Matki Bożej znajduje się w Ławrze Poczajowskiej na Ukrainie i należy do najbardziej czczonych wśród Słowian. W 1559 r. grecki metropolita Neofita podarował Ikonę Annie Gojskiej – dziedziczce majątku, na terenie, którego znajdowała się Ławra Poczajowska. Z biegiem czasu zauważono, że Ikona emanuje niezwykłą światłością. Wkrótce miał miejsce pierwszy cud uzdrowienia. Niewidomy od …

Ks. Wiaczesław Łopatiński s. Marka (?)

Urodził się 11 lipca 1883 r. w Czasomach (? nieczytelne) w byłej gub. siedleckiej. Pochodził z rodziny duchownej. W 1901 r. ukończył Wołyńskie Seminarium Duchowne. W 1902 r. bp Eulogiusz wyznaczył go psalmistą w żeńskim monasterze w Teolinie, w 1905 r. został psalmistą w cerkwi w Sandomierzu. W 1910 r. ukończył techniczną szkołę rolniczą i …

Ks. prot. Kallistrat Jarmołowicz s. Jana

Urodził się 27 września 1858 r. we wsi Czeremoszno w powiecie kowelskim na Wołyniu, w rodzinie duchownego. Ukończył duchowną szkołę powiatową w Mielcach, Wołyńskie Duchowne Seminarium w Krzemieńcu i Seminarium Duchowne w Chełmie Lubelskim. Edukację teologiczną zakończył w 1881 r. W latach 1881-1884 studiował medycynę na Wydziale Medycznym w Warszawie. 31 sierpnia 1884 r. zawarł …

Ks. Gurniejczuk Bazyli s. Prokopa

Urodził się w 1898 r. w rodzinie mieszczańskiej w m. Dubno. W maju 1919 r. ukończył Wołyńskie Duchowne Seminarium w Krzemieńcu. Wyświęcony został na diakona 3 czerwca 1922 r., a 5 czerwca 1922 r. na duchownego. 14 czerwca 1922 r. skierowano go do parafii w Choroszczy. Jego żoną była Nadzieja, c. Tymoteusza z d. Matwiejczuk, …