Święty Arcybiskup Łukasz (Wojno-Jasieniecki)

Święty Arcybiskup Łukasz (Wojno-Jasieniecki)  „Doktorze, powinien Pan zostać kapłanem” Wydaje się, że jedną z cech właściwych człowiekowi – istocie społecznej – jest potrzeba posiadania pewnych wzorców, autorytetów. Dobrze, gdy ktoś rzeczywiście w zasłużony sposób, niejako zupełnie naturalnie staje się wzorem, gorzej, gdy wynosi się na piedestał kogoś, kto się niczym dobrym nie wyróżnia, ale za …

Pascha 2016

List Paschalny Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Mnichów i wszystkich wiernych Jego Dzieci Chrystus Zmartwychwstał! Gdy do grobu zstąpiłeś, o Nieśmiertelny, w tedy zniszczyłeś moc otchłani, i powstałeś jako zwycięzca, Chryste Boże upadłym dałeś Zmartwychwstanie ( kontakion ) Dzisiaj Święty Kościół ziemski i niebieski wychwala Zmartwychwstałego Chrystusa …

Wielki Post w Cerkwi Prawosławnej

W Kościele prawosławnym Post rozpoczyna się dwa dni wcześniej niż na Zachodzie. ?Czysty Poniedziałek? był w Grecji, w każdym razie w przeszłości, pierwszą w ciągu roku uroczystością na świeżym powietrzu. Wtedy to prawosławni całymi rodzinami wyjeżdżali na wieś, wchodzili na wzgórza i puszczali latawce. Porównajmy taki obraz początku Postu z Zachodnim ceremoniałem Środy Popielcowej. Oba …

Święto Poczajowskiej Ikony Matki Bożej 2014

W dniu 10.08.2014 roku w parafii pw Opieki Matki Boskiej w Choroszczy obchodzone było święto Ikony Matki Boskiej Poczajewskiej. Boską Liturgię o godz. 10.00 sprawował o. Jan Troc proboszcz parafii w Starosielcach wraz z przybyłym duchowieństwem. Poczajowska Ikona Matki Bożej znajduje się w Ławrze Poczajowskiej na Ukrainie i należy do najbardziej czczonych wśród Słowian. W …