Ks. prot. Mikołaj Syantowicz

Urodził się 18 stycznia 1887 r. w Oziernicy w pow. słonimskim. W 1904 r. ukończył Powiatową Szkołę Duchowną w Żyrowicach. Dzięki pięknemu głosowi i umiejętnościom przez długie lata był regentem w wielu cerkwiach na Grodzieńszczyźnie i Białostocczyźnie. Od 4 października 1912 r. do 1915 r. M. Syantowicz pełnił obowiązki psalmisty w cerkwi w Sasinach. Po powrocie z bieżeństwa pracował jako psalmista w Zelwie, w Nowej Myszy, w Rosi. Od 5 marca do 5 lipca 1927 r. był psalmistą w cerkwi w Mielniku. Po otrzymaniu święceń diakońskich w 1933 r. skierowano go do cerkwi w Słonimiu. W 1938 r. otrzymał święcenia kapłańskie, służąc w cerkwi w Słonimiu. Od 1941 r. był proboszczem parafii w Czarnej Cerkiewnej, od 1943 r. w Synkowiczach, a od 1949 r. do 1958 r. w Międzyrzeczu w pow. wołkowyskim. Od 1954 r. protojerej. Dzięki staraniom córki, mieszkającej w Białymstoku, do Polski powrócił w 1958 r. i administrował cerkwią w Kruszynianach. Od 20 maja 1961 r. do 14 listopada 1967 r. był proboszczem w Choroszczy. W wieku 83 lat, po 50 latach służby duszpasterskiej, odszedł w stan spoczynku. Zmarł 23 sierpnia 1976 r. i pochowany został w Białymstoku.

Autor: Halina Surynowicz