Ks. prot. Jan Filipowicz s. Flora

Urodził się 13 czerwca 1889 r. w Bogusłowie na Ukrainie. W 1907 r. ukończył Podolską Duchowną Szkołę, a w 1909 r. Seminarium Duchowne w Kijowie. W 1936 r. zawarł związek małżeński z Walentyną c. Dymitra. W 1940 r. metropolita Dionizy wyświęcił go na diakona do cerkwi katedralnej w Chełmie. W 1944 r. abp Paladiusz skierował ks. J. Filipowicza do cerkwi w Krakowie. W latach 1945-1951 służył jako protodiakon w cerkwi katedralnej pw. Św. Marii Magdaleny w Warszawie, a 4 listopada 1951 r. wyświęcono go na prezbitera i skierowano do parafii Juszkowy Gród. Proboszczem parafii w Nowej Woli był od 11 listopada 1952 r. do 9 kwietnia 1957 r. Wówczas skierowano go do Choroszczy. Był tu proboszczem do 1 maja 1961 r. Przeniesiono go w stan spoczynku i jako pozaetatowy duchowny był w cerkwi w Gródku. Od 15 października 1970 r. do swojej śmierci – 9 września 1983 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii prawosławnej w Juszkowym Grodzie. Pochowany został na cmentarzu w Gródku.

Autor: Halina Surynowicz