Ks. prot. mgr Andrzej Bołbot, s. Aleksandra

Urodził się w Narewce, wychował się w Lewkowie Nowym, które należało do parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym. Ukończył Technikum Rolnicze w Bielsku Podlaskim i Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej, a także Instytut Historii na Wydziale Socjologiczno- Historycznym Uniwersytetu w Białymstoku. A. Bołbot dwa lata pracował w kancelarii J.E. ks. bp Abla w Lublinie. 4 grudnia 1991 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. ks. abp Sawy, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Dnia 30 grudnia 1991 r. dekretem J.E. ks. abp Sawy został mianowany proboszczem parafii prawosławnej p.w. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy. Równocześnie zostały mu powierzone obowiązki kapelana w miejscowym szpitalu i Domu Pomocy Społecznej. Ks. A. Bołbota nagrodzono protojerejstwem i palicą, a 4 października 2007 r. nagrodą Św. Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia za pracę dla dobra Cerkwi.

Autor: Halina Surynowicz