Ks. mitrat Aleksander Mamczur, s. Korneliusza

Urodził się 21 kwietnia 1912 r. Syn Korneliusza i Matriony z d. Cymbaluk. Związek małżeński zawarł 16 maja 1937 r. z Marią Łobacz c. Emiliana i Katarzyny z d. Troć. W 1939 r. przy klasztorze w Poczajowie ukończył szkołę psalmistów diakonów. Święcenia diakońskie otrzymał 25 czerwca 1940 r. w klasztorze w Jabłecznej i został mianowany tam psalmistą. W 1945 r. otrzymał święcenia kapłańskie i mianowano go proboszczem parafii z siedzibą w tymże klasztorze. W latach 1947-1948 był psalmistą w Bielsku Podlaskim, a od 11 lutego 1948 r. do 30 września 1948 r. pełnił obowiązki psalmisty w parafii Ostrów Półn. Obowiązki proboszcza parafii Samogród powierzono mu 30 września 1948 r., a w 1952 r. przeniesiono go na parafię do Orzysza. Do Samogrodu powrócił w 1958 r. i był tam proboszczem do 2 kwietnia 1969 r. W 1966 r. otrzymał protojerejstwo. W Ostrowie Półn. był proboszczem do 4 listopada 1974 r. 5 listopada 1974 r. objął parafię w Choroszczy. W 1984 r. otrzymał mitrę. W stan spoczynku odszedł w grudniu 1991 r. Zmarł 29 września.

Autor: Halina Surynowicz