Świąteczne Nabożeństwo Święta Bożego Narodzenia – 2013


O północy zostały odprawione uroczyste nabożeństwa Powieczerza, Jutrzni i Świętej Liturgii. Przychodzi na ziemię Syn Boży Jezus Chrystus Zbawiciel Świata. Jego wcielenie jest wielką tajemnicą wiary i najwyższą łaską człowiekowa. Zbawiciel przychodzi wziąć na siebie grzechy ludzi i odkupić ich z niewoli szatana.

Moment Wcielenia, kiedy Bóg staje się również człowiekiem – jest początkiem naszego zbawienia i przebóstwienia skażonej grzechem ludzkiej natury. Każdy wierzący i żyjący zgodnie z Ewangelią został, z miłości Bożej, obdarowany nadzieją życia wiecznego. Tę wielką radość odczuwamy szczególnie podczas świąt. W tej nadziei i radości pozdrawiam wszystkich Wiernych prawosławnych. Niech radosne dni świąt upłyną w miłości, spokoju i dobrym zdrowiu, a nowy 2009 rok będzie pełen obfitych łask Bożych i przyniesie nam dużo radości i pokoju.

Jakub
Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

Strona Parafii Prawosławne p.w. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy

Witamy!

W dniu dzisiejszym (18.02.2013) startuje strona Parafii Prawosławnej w Choroszczy. Na stronie będą zamieszczane bieżące informacje związane z życiem cerkwi w Choroszczy. Ponadto będzie można znaleźć serie artykułów związanych z historią parafii autorstwa p. Haliny Surynowicz. Serdecznie zapraszam do obejrzenia filmów z wyglądem cerkwi jak i wielu zdjęć które w miarę czasu postaramy się skatalogować i umieści w formie cyfrowej na naszej stronie.