Ks. Prokopij Puszkarewicz s. Tomasza

Urodził się 27 lutego 1874r. w rodzinie chłopskiej we wsi Pieszczatki w gm. Połowce, w pow. brzeskim. Po ukończeniu Połowieckiej Szkoły Ludowej pracował jako nauczyciel w cerkiewnych szkołach gramoty. W końcu XIX wieku skierowano go do Choroszczy, gdzie był 10 lat nauczycielem w tutejszej cerkiewnej szkole parafialnej. 14 października 1901 r. ożenił się z Choroszczanką, …

Ks. Teodor Jaszyn s. Leona

Urodził się w 1845 r. W 1869 r. ukończył Seminarium Duchowne w Twerze i rozpoczął pracę jako nauczyciel w guberni kowieńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 14 listopada 1871 r. z rąk bp kowieńskiego Józefa (Drozdowa). Po sześciu latach pracy duszpasterskiej na Wileńszczyźnie zdecydował się objąć parafię położoną na krańcach ówczesnego imperium rosyjskiego. Wybór parafii w Choroszczy …

Aleksander Chodkiewicz, herbu Kościesza (ok. 1457-1549)

Urodził się około 1457 r., był synem wojewody kijowskiego Iwana Chodkiewicza i Agnieszki, księżnej z Bielskich. W 1482 r. trafił do niewoli tatarskiej wraz z ojcem, matką i dwiema siostrami. Ojciec i nieznana z imienia siostra zmarli na Krymie. Zasługi Iwana Chodkiewicza dla Jagiellonów nie zostały zapomniane. To dzięki staraniom króla, Kazimierza Jagiellończyka, z niewoli powróciła księżna Agnieszka Chodkiewiczowa, córka i …

Świąteczne Nabożeństwo Święta Bożego Narodzenia – 2013

O północy zostały odprawione uroczyste nabożeństwa Powieczerza, Jutrzni i Świętej Liturgii. Przychodzi na ziemię Syn Boży Jezus Chrystus Zbawiciel Świata. Jego wcielenie jest wielką tajemnicą wiary i najwyższą łaską człowiekowa. Zbawiciel przychodzi wziąć na siebie grzechy ludzi i odkupić ich z niewoli szatana. Moment Wcielenia, kiedy Bóg staje się również człowiekiem – jest początkiem naszego …