Ks. Wiaczesław Łopatiński s. Marka (?)

Urodził się 11 lipca 1883 r. w Czasomach (? nieczytelne) w byłej gub. siedleckiej. Pochodził z rodziny duchownej. W 1901 r. ukończył Wołyńskie Seminarium Duchowne. W 1902 r. bp Eulogiusz wyznaczył go psalmistą w żeńskim monasterze w Teolinie, w 1905 r. został psalmistą w cerkwi w Sandomierzu. W 1910 r. ukończył techniczną szkołę rolniczą i …

Ks. prot. Kallistrat Jarmołowicz s. Jana

Urodził się 27 września 1858 r. we wsi Czeremoszno w powiecie kowelskim na Wołyniu, w rodzinie duchownego. Ukończył duchowną szkołę powiatową w Mielcach, Wołyńskie Duchowne Seminarium w Krzemieńcu i Seminarium Duchowne w Chełmie Lubelskim. Edukację teologiczną zakończył w 1881 r. W latach 1881-1884 studiował medycynę na Wydziale Medycznym w Warszawie. 31 sierpnia 1884 r. zawarł …

Ks. Gurniejczuk Bazyli s. Prokopa

Urodził się w 1898 r. w rodzinie mieszczańskiej w m. Dubno. W maju 1919 r. ukończył Wołyńskie Duchowne Seminarium w Krzemieńcu. Wyświęcony został na diakona 3 czerwca 1922 r., a 5 czerwca 1922 r. na duchownego. 14 czerwca 1922 r. skierowano go do parafii w Choroszczy. Jego żoną była Nadzieja, c. Tymoteusza z d. Matwiejczuk, …

Ks. Prokopij Puszkarewicz s. Tomasza

Urodził się 27 lutego 1874r. w rodzinie chłopskiej we wsi Pieszczatki w gm. Połowce, w pow. brzeskim. Po ukończeniu Połowieckiej Szkoły Ludowej pracował jako nauczyciel w cerkiewnych szkołach gramoty. W końcu XIX wieku skierowano go do Choroszczy, gdzie był 10 lat nauczycielem w tutejszej cerkiewnej szkole parafialnej. 14 października 1901 r. ożenił się z Choroszczanką, …