Miesiąc: Luty 2013

Ks. prot. Włodzimierz Żuk

Urodził się 1 czerwca 1893 r. w Świsłoczy. Tamże, w 1911 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie, a w 1914 r. Szkołę Psalmistów w Grodnie. Skierowano go wówczas do cerkwi bliźniańskiej w pow. słonimskim. Wkrótce został powołany do wojska. Przez okres I wojny był pisarzem w kancelarii RKU w Wołkowysku. Zwolniono go w 1918 r. po demobilizacji …

Ks. prot. Mikołaj Pasternacki s. Michała

Urodził się 29 stycznia 1885 r. w Grodnie, w rodzinie wojskowego, Michała i Stefanii z d. Kreczetowicz. W 1899 r. ukończył szkołę duchowną w Wilnie, a w 1903 r. gimnazjum w Kijowie. W latach 1903-1904 pracował jako urzędnik w administracji cywilnej, a do1914 r w administracji wojskowej. Zmobilizowany do Armii Rosyjskiej, walczył w szeregach III …

Ks. mitrat Anatol Mackiewicz, s. Mikołaja.

Urodził się 1 lipca 1901 r. we wsi Żołkin, w pow. pińskim, w rodzinie duchownego. W 1920 r. ukończył Mińskie Seminarium Duchowne. 6 stycznia 1922 r. zawarł związek małżeński z Walentyną c. ks. prot. Aleksandra Lubicza. 19 lutego 1922 r. został wyświęcony przez bp Włodzimierza w katedrze grodzieńskiej na prezbitera i skierowany na probostwo do …

Święto Ikony Matki Bożej Poczajowskiej

Poczajowska Ikona Matki Bożej znajduje się w Ławrze Poczajowskiej na Ukrainie i należy do najbardziej czczonych wśród Słowian. W 1559 r. grecki metropolita Neofita podarował Ikonę Annie Gojskiej – dziedziczce majątku, na terenie, którego znajdowała się Ławra Poczajowska. Z biegiem czasu zauważono, że Ikona emanuje niezwykłą światłością. Wkrótce miał miejsce pierwszy cud uzdrowienia. Niewidomy od …