Duchowieństwo

Informacje o duchownych w parafii na przestrzeni lat.

Ks. prot. mgr Andrzej Bołbot, s. Aleksandra

Urodził się w Narewce, wychował się w Lewkowie Nowym, które należało do parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym. Ukończył Technikum Rolnicze w Bielsku Podlaskim i Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej, a także Instytut Historii na Wydziale Socjologiczno- Historycznym Uniwersytetu w Białymstoku. A. Bołbot dwa lata pracował w kancelarii J.E. ks. …

Ks. prot. Mikołaj Syantowicz

Urodził się 18 stycznia 1887 r. w Oziernicy w pow. słonimskim. W 1904 r. ukończył Powiatową Szkołę Duchowną w Żyrowicach. Dzięki pięknemu głosowi i umiejętnościom przez długie lata był regentem w wielu cerkwiach na Grodzieńszczyźnie i Białostocczyźnie. Od 4 października 1912 r. do 1915 r. M. Syantowicz pełnił obowiązki psalmisty w cerkwi w Sasinach. Po …

Ks. prot. Jan Filipowicz s. Flora

Urodził się 13 czerwca 1889 r. w Bogusłowie na Ukrainie. W 1907 r. ukończył Podolską Duchowną Szkołę, a w 1909 r. Seminarium Duchowne w Kijowie. W 1936 r. zawarł związek małżeński z Walentyną c. Dymitra. W 1940 r. metropolita Dionizy wyświęcił go na diakona do cerkwi katedralnej w Chełmie. W 1944 r. abp Paladiusz skierował …