Wielka Sobota – Święcenie Pokarmów 2014

Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmów. W koszyczkach wiernych znajdują się jajka stanowiące symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, sól mająca chronić przed zepsuciem i oznaczająca prostotę życia. Do święconki wkładamy również chleb, wędlinę, ciasto i chrzan. Pokarmy poświęcone spożywam w czasie śniadania wielkanocnego w Niedziele Wielkanocną. W tym roku naszą parafię odwiedziła TVP Białystok, która realizowała materiał do programu „U źródeł wiary”. Po emisji materiału w telewizji umieścimy stosowny link na naszej stronie.

Świąteczne Nabożeństwo Święta Bożego Narodzenia 2014


O 23:00 zostały odprawione uroczyste nabożeństwa Powieczerza, Jutrzni i Świętej Liturgii. Przychodzi na ziemię Syn Boży Jezus Chrystus Zbawiciel Świata. Jego wcielenie jest wielką tajemnicą wiary i najwyższą łaską człowiekowa. Zbawiciel przychodzi wziąć na siebie grzechy ludzi i odkupić ich z niewoli szatana.

Moment Wcielenia, kiedy Bóg staje się również człowiekiem – jest początkiem naszego zbawienia i przebóstwienia skażonej grzechem ludzkiej natury. Każdy wierzący i żyjący zgodnie z Ewangelią został, z miłości Bożej, obdarowany nadzieją życia wiecznego. Tę wielką radość odczuwamy szczególnie podczas świąt. W tej nadziei i radości pozdrawiam wszystkich Wiernych prawosławnych. Niech radosne dni świąt upłyną w miłości, spokoju i dobrym zdrowiu, a nowy 2014 rok będzie pełen obfitych łask Bożych i przyniesie nam dużo radości i pokoju.

Jakub
Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

Pokrow 2013

Święto Pokrowy wywodzi się z żywego w Cesarstwie Bizantyńskim kultu relikwii Matki Bożej. W kościołach Bizancjum przechowywano m.in. pasek i chustę Maryi. Niejednokrotnie ocalenie miasta przed atakiem nieprzyjacielskiej floty przypisywano bezpośredniej interwencji Matki Bożej, na przykład w roku 626 podczas oblężenia Konstantynopola czy w 860 podczas ataku Rusów, gdy po zanurzeniu w morze szala Maryi miały rzekomo powstać olbrzymie fale, które zniszczyły nieprzyjacielskie okręty.

Według wschodniej tradycji prawosławnej objawienie Opieki Matki Bożej miało miejsce za panowania Leona VI Filozofa w 910 w kościele Świętej Marii w dzielnicy Konstantynopola Blacherne, gdzie były przechowywane relikwie Maryi (szata, welon, część jej pasa). W tym czasie mury miasta oblegały wrogie wojska ? według różnych przekazów ? Saraceni lub Rusowie. Przerażeni mieszkańcy zebrali się we wspomnianym kościele na całonocnym czuwaniu modlitewnym. W niedzielę 1 października nad ranem św. Andrzej, jurodiwy, który był niewolnikiem pochodzenia słowiańskiego, zobaczył otwartą kopułę kościoła i Matkę Bożą unoszącą się w powietrzu, jaśniejącą w otoczeniu aniołów i świętych. Maryja rozpostarła swój welon (właściwie maforion) nad wszystkimi ludźmi w kościele jako znak swojej opieki nad światem.

Święto Poczajowskiej Ikony Matki Bożej 2013

Poczajowska Ikona Matki Bożej znajduje się w Ławrze Poczajowskiej na Ukrainie i należy do najbardziej czczonych wśród Słowian.

Została ona podarowana przez greckiego metropolitę Neofita w 1559 roku Annie Gojskiej – dziedziczce majątku, na którym znajdowała się Ławra Poczajowska. Z biegiem czasu zauważono, że ikona emanuje niezwykłą światłość. Wkrótce miał miejsce pierwszy cud uzdrowienia. Odzyskał zdrowie niewidomy od urodzenia brat Gojskiej. Po tym wydarzeniu, które miało miejsce w 1597 r., właścicielka ikony postanowiła przekazać ją w stosowniejsze miejsce – do Monasteru Poczajowskiego. Od 1649 r. ikona znajdowała się w głównej świątyni soborze Świętej Trójcy.

W 1675 roku, dzięki modlitwom mnichów przed świętą ikoną Monaster Poczajowski został ocalony od oblegających go wojsk tureckich. W noc poprzedzającą szturm nad monasterem ukazała się świetlista postać Bogarodzicy otoczonej aniołami.

Widzieli ją również Turcy, którzy strzelali z łuków, ale strzały wracały z powrotem ku nim. Był to dla pogan widoczny znak opieki Matki Bożej nad monasterem.

W latach 1721-1831 monaster poczajowski znajdował się w rękach unitów. Z tego okresu pochodzi spoczywająca na głowie Bogarodzicy korona, nadana przez papieża jako dowód cudotwórczości ikony. Koronacja ikony, zwyczaj katolicki, miała miejsce w 1733 r. i odbyła się ze szczególnym rozmachem.

W 1831 r. monaster powrócił do prawosławnych. Od tej pory przed opuszczającą się z ikonostasu ikoną, znajdującą się nad królewskimi wrotami, tłumnie gromadzą się wierni, odprawiane są uroczyste akatysty i mnożą się przypadki uzdrowień.

Na ramach Poczajewskiej Ikony Matki Bożej znajduje się siedem miniaturowych postaci świętych: proroka Eliasza, męczenników: Miny i Stefana, św. Awramiusza, wielkiej męczennicy Katarzyny oraz męczennic: Paraskiewy i Ireny.

Święto Poczajewskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 23 lipca/5 sierpnia i 8/21 września.
Autor: Jarosław Charkiewicz